Weerbaarheid Clinic

Weerbaarheid is een woord dat de afgelopen jaren steeds vaker wordt gebruikt. Dit heeft te maken met een veranderende maatschappij. Dat de maatschappij verandert is voor iedereen duidelijk, helaas praat men vaak over een verharde maatschappij. De incidenten zijn dan ook volop te lezen in de kranten.

Weerbaarheid is in onze ogen : "Op een gepaste manier voor jezelf opkomen"

In de weerbaarheidclinic gaan wij uitgebreid in op de vraag op welke manier je in diverse situaties weerbaarheid kan tonen. U kunt hierbij denken aan weerbaarheid :

  • op straat
  • in het openbaar vervoer
  • In een openbare gelegenheid
  • op het werk
  • in de privé-situatie


In overleg met de opdrachtgever wordt een clinic samengesteld welke vooral praktisch van aard is met als doel een leerzame maar zeker ook een plezierige clinic voor de deelnemers.