Lid Worden

Je kunt je aanmelden als lid door contact op te nemen met Ado of een van assistenttrainers. Je moet een inschrijfformulier invullen en een kopie van een legitimatiebewijs afgeven. Het inschrijfformulier kunt u ook zelf downloaden en inleveren bij een van de trainers.

Klik hier voor Inschrijfformulier

Je dient akkoord te gaan met de huisregels van Fightclub-Rotterdam.

Ouders geven aan bereid te zijn tot ouderparticipatie.

Door het vervolgens zetten van een handtekening op het inschrijfformulier ben je lid van de club geworden. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen. Wij verzoeken alle leden om voor de tiende dag van elke maand de contributie over te maken naar rekening nummer 46 58 045. Gaarne onder vermelding van voor- en achternaam en de periode omschrijving.

Klik hier voor Gedragsregels